Новини
УВЕДОМЛЕНИЕ
25.03.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 31 МАРТ  2022 Г.  /ЧЕТВЪРТЪК/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет–Карнобат, бел.“България“ 12, етаж 2.
Потърсете в сайта