Проекти на Наредби и Правилници

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат
10.11.2021
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат -  публикувано на 07.12.2021 г.Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 07.12.2021 г.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат - публикувано на 10.11.2021Мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането...

ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат
14.04.2021
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считанo от деня, следващ датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Карнобат. Проектът, заедно с мотивите се публикува на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс. Предложения и становища могат да бъдат депозирани в община Карнобат - Център за административно обслужване, находящ се в гр.Карнобат, бул. „България” № 12 или на е-mail: karnobat@mail.bg

Проект на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат
04.08.2020
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 20.08.2020 г.Проект на Наредба за Местните данъци на територията на Община КарнобатМотиви за приемане на Наредба за Местните данъци на територията на Община Карнобат

Проект на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат - публикувано на 24.06.2020 г.
24.06.2020
Справка съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове - публикувано на 04.08.2020 г.Проект на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община КарнобатМотиви за приемане на Наредба за преместваемите обекти, рекламни, информационни, декоративно - монументални елементи, елементи на градското обзавеждане и рекламната дейност на територията на Община Карнобат

Потърсете в сайта