Решения на ОС - Карнобат
 Решения на Общински съвет - Карнобат (мандат 2023-2027г.)   

Решения взети на заседание №8 на Общински съвет - Карнобат - 22.04.2024 г. (публикувано на 25.04.2024)

Решения взети на заседание №8 на Общински съвет - Карнобат - 28.03.2024 г. (публикувано на 03.04.2024)

Решения взети на заседание №7 на Общински съвет - Карнобат - 26.02.2024 г. (публикувано на 05.03.2024)

Решения взети на заседание №6 на Общински съвет - Карнобат - 15.02.2024 г. (публикувано на 22.02.2024)

Решения взети на заседание №5 на Общински съвет - Карнобат - 15.01.2024 г. (публикувано на 19.01.2024)

Решения взети на заседание №4 на Общински съвет - Карнобат - 28.12.2023 г. (публикувано на 03.01.2024)

Решения взети на заседание №3 на Общински съвет - Карнобат - 21.12.2023 г. (публикувано на 28.12.2023)

Решения взети на заседание №2 на Общински съвет - Карнобат - 07.12.2023 г. (публикувано на 13.12.2023)


Решения взети на заседание №1 на Общински съвет - Карнобат - 10.11.2023 г. (публикувано на 15.11.2023)
Решения на Общински съвет - Карнобат (мандат 2019-2023г.)  

 
Решения взети на заседание №45 на Общински съвет - Карнобат - 21.09.2023 г. (публикувано на 27.09.2023)

Решения взети на заседание №44 на Общински съвет - Карнобат - 07.09.2023 г. (публикувано на 12.09.2023)

Решения взети на заседание №43 на Общински съвет - Карнобат - 29.08.2023 г. (публикувано на 31.08.2023)

Решения взети на заседание №42 на Общински съвет - Карнобат - 27.07.2023 г. (публикувано на 01.08.2023)

Решения взети на заседание №41 на Общински съвет - Карнобат - 29.06.2023 г. (публикувано на 04.07.2023)

Решения взети на заседание №40 на Общински съвет - Карнобат - 04.05.2023 г. (публикувано на 09.05.2023)

Решения взети на заседание №39 на Общински съвет - Карнобат - 06.04.2023 г. (публикувано на 11.04.2023)

Решения взети на заседание №38 на Общински съвет - Карнобат - 17.03.2023 г. (публикувано на 22.03.2023)


Решения взети на заседание №37 на Общински съвет - Карнобат - 14.03.2023 г. (публикувано на 20.03.2023)

Решения взети на заседание №36 на Общински съвет - Карнобат - 01.03.2023 г. (публикувано на 06.03.2023)

Решения взети на заседание №35 на Общински съвет - Карнобат - 23.02.2023 г. (публикувано на 02.03.2023)

Решения взети на заседание №34 на Общински съвет - Карнобат - 26.01.2023 г. (публикувано на 31.01.2023)

Решения взети на заседание №33 на Общински съвет - Карнобат - 23.12.2022 г. (публикувано на 29.12.2022)

Решения взети на заседание №32 на Общински съвет - Карнобат - 30.11.2022 г. (публикувано на 05.12.2022)

Решения взети на заседание №31 на Общински съвет - Карнобат - 08.11.2022 г. (публикувано на 10.11.2022)

Решения взети на заседание №30 на Общински съвет - Карнобат - 17.10.2022 г. (публикувано на 24.10.2022)


Решения взети на заседание №29 на Общински съвет - Карнобат - 14.09.2022 г. (публикувано на 21.09.2022)

Решения взети на заседание №28 на Общински съвет - Карнобат - 21.07.2022 г. (публикувано на 22.07.2022)

Решения взети на заседание №27 на Общински съвет - Карнобат - 18.05.2022 г. (публикувано на 25.05.2022)


Решения взети на заседание №26 на Общински съвет - Карнобат - 27.04.2022 г. (публикувано на 29.04.2022)


Решения взети на заседание №25 на Общински съвет - Карнобат - 31.03.2022 г. (публикувано на 06.04.2022)

Решения взети на заседание №24 на Общински съвет - Карнобат - 24.02.2022 г. (публикувано на 02.03.2022)


Решения взети на заседание №23 на Общински съвет - Карнобат - 23.12.2021 г. (публикувано на 30.12.2021)

Решения взети на заседание №22 на Общински съвет - Карнобат - 25.11.2021 г. (публикувано на 02.12.2021)


Решения взети на заседание №21 на Общински съвет - Карнобат - 29.10.2021 г. (публикувано на 06.11.2021)

Решения взети на заседание №20 на Общински съвет - Карнобат - 30.09.2021 г. (публикувано на 07.10.2021)


Решения взети на заседание №19 на Общински съвет - Карнобат - 02.09.2021 г. (публикувано на 08.09.2021)


Решения взети на заседание №18 на Общински съвет - Карнобат - 20.07.2021 г. (публикувано на 27.07.2021)


Решения взети на заседание №17 на Общински съвет - Карнобат - 10.06.2021 г. (публикувано на 16.06.2021)

Решения взети на заседание №16 на Общински съвет - Карнобат - 13.05.2021 г. (публикувано на 18.05.2021)


Решения взети на заседание №15 на Общински съвет - Карнобат - 14.04.2021 г. (публикувано на 21.04.2021)


Решения взети на заседание №14 на Общински съвет - Карнобат - 10.02.2021 г.

Решения взети на заседание №13 на Общински съвет - Карнобат - 29.12.2020 г.


Решения взети на заседание №12 на Общински съвет - Карнобат - 26.11.2020 г.

Решения взети на заседание №11 на Общински съвет - Карнобат - 29.10.2020 г. 

Решения взети на заседание №10 на Общински съвет - Карнобат - 10.09.2020 г.

Решения взети на заседание №09 на Общински съвет - Карнобат - 30.07.2020 г.

Решения взети на заседание №08 на Общински съвет - Карнобат - 17.06.2020 г.

Решения взети на заседание №07 на Общински съвет - Карнобат - 27.05.2020 г.

Решения взети на заседание №06 на Общински съвет - Карнобат - 14.04.2020 г.

Решения взети на заседание №05 на Общински съвет - Карнобат - 05.02.2020 г.

Решения взети на заседание №04 на Общински съвет - Карнобат - 30.12.2019 г.

Решения взети на заседание №03 на Общински съвет - Карнобат - 23.12.2019 г.

Решения взети на заседание №02 на Общински съвет - Карнобат - 12.12.2019 г.

Решения взети на заседание №01 на Общински съвет - Карнобат - 08.11.2019 г.
 
Потърсете в сайта