Декларации ЗПК

Декларации по чл.49, ал.1 от ЗПК
 
Образец 1 по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията за Кмет на община и общински съветници
Образец 2 по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията за Кмет на община и общински съветници
Образец 3 по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията за Кметове на кметства
Образец 4 по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията за Кметове на кметства

Образец 5 по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията за управител по чл. 6, ал. 1, т.46
Образец 6 по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията за управител по чл. 6, ал. 1, т.46
Образец 7 по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията за управител на ТД
Образец 8 по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията за управител на ТД

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, съгласно ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

/Декларации по чл.49, ал.1, т.1, от ЗПК /№.

 

Въведен номер/дата

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПОЗИЦИЯ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

бр.13/11.12.2024г

Антоанета Пенева

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

2.

бр.14.11.12.2024г

Атанас Трифонов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

3.

бр.15/11/12/2024г

Красимир Трифонов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

4.

бр.16/11.12.2024г

Живка Хазърбасанова

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

5.

бр.17/11.12.2024г

Живка Гроздева

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

6.

бр.18/11/12/2024г

Димитър Иванов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

7.

бр.19/11/12/2024г

Жанета Димова

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

8.

бр.20/12/11/2024г

Георги Атанасов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

9.

бр.21/11/12/2024г

Ваня Димитрова

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

10.

бр.22/11.12.2024г

Георги Дамянов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

11.

бр.23/12/11/2024г

Маргарита Пъдарева

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

12.

бр.24/12/11/2024г

Янчо Стоев

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

13.

бр.25/11/12/2024г

Тоню Тонев

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

14.

бр.26/12/11/2024г

Тодор Байчев

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

15.

бр.27/12/11/2024г

Стефан Хазърбасанов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

16.

бр.28/12/11/2024г

Станислав Костадинов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

17.

бр.29/11/12/2024г

Радостин Христов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

18.

бр.30/12/11/2024г

Пламен Костадинов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

19.

бр.31/11/12/2024г

Маргарита Стаматова

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

20.

бр.32/12/11/2024г

Минка Сидерова

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

21.

бр.33/12/11/2024г

Мирослав Спасов

Публично осветление

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, съгласно ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

/Декларации по чл.49, ал.1, т.1, от ЗПК /№.

 

Въведен номер/дата

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПОЗИЦИЯ

Кмет на Кметство

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

бр.34/12/11/2024г

Тодор Костов

с. Зимен

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

2.

бр.35/12/11/2024г

Сребрин Петров

с. Сигман

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

3.

бр.36/12/11/2024г

Сашка Иванов

с. Антимово пр.

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

4.

бр.37/12/11/2024г

Понка Костова

с. Хаджиите

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

5.

бр.38/12/11/2024г

Недждет Мехмед

с. Соколово

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

6.

бр.39/12/11/2024г

Наил Хасан

с. Драгово

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

7.

бр.40/12/11/2024г

Миирем Юсуф

с. Klikach

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

8.

No 41/11/12/2024г

Иванка Димитрова

с. Черково

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

9.

No 42/12/11/2024г

Иван Линов

с. Добринова

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

10.

бр.43/12/11/2024г

Женя Тодорова

с. искра

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

11.

бр.44/12/11/2024г

Дянко Ненчев

с.Невестино

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

12.

No 45/12/11/2024г

Галина Ангелова

с. Детелина

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

13.

бр.46/12/11/2024г

Веселина Дякова

с. Корона

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

14.

бр.47/12/11/2024г

Ванена Желева

с. Деветак

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

15.

бр.48/12/11/2024г

Валентин Рачев

с. Аспарухово

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК

16.

бр.49/12/11/2024г

Божидар Тодоров

с. Кр.Градище

Декларация по част 49, ал.1, том 1 от ЗПК
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, съгласно ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

/Декларации по чл.49, ал.1, т.1, от ЗПК / 

Вх.№/дата

ИМЕ,ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

Управител ТД

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

№ 50/11.12.2024 г.

Красимир Маринов

МЦ Карнобат ЕООД

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

2.

№ 51/11.12.2024 г.

Ваня Атанасова

Общински имоти К-т

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

3.

№ 52/11.12.2024 г.

Николай Колибаров

МБАЛ Карнобат ЕООД

Декларация по чл.49, ал.1, т.1 от ЗПК

 

 

Потърсете в сайта