Питания мандат 2023-2027г.

Регистър на питания входирани в Общински съвет Карнобат

 

Вх.№ ОбС

Постъпило от

Относно:

Отговор на питане

1.

39/22.01.24 г.

Мирослав Спасов

Саниране на многофамилни жилищни сгради в гр. Карнобат

Отговор № 1

2.

40/22.01.24 г.

Мирослав Спасов

Изграждане на рампи за инвалиди към жилищни сгради

Отговор № 2

3.

121/10.04.24 г.

Мирослав Спасов

Обгазяване на райони в гр. Карнобат

Отговор № 3

 

Потърсете в сайта