Декларации ЗПКОНПИ
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ, съгл. ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО
/Декларации по чл.35, ал.1, т.2, от ЗПКОНПИ /

 

Вх.№/дата

ИМЕ,ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

№106/02.06.2020

Недялка Хаджиева

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

2.

№107/02.06.2020

Кремена Събева

Секретар Община

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

3.

№108/02.06.2020

Наил Хасан

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

4.

№109/02.06.2020

Неждет Мехмед

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

5.

№110/02.06.2020

Хюсеин Селим

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

6.

№111/02.06.2020

Сашко Иванов

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

7.

№112/02.06.2020

Мария Иванова

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

8.

№113/02.06.2020

Дянко Ненчев

Кмет на кметство

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

9.

№114/02.06.2020

Теодор Мерсинков

Управител дружество

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

10.

№115/15.06.2020

Жельо Георгиев

Управител дружество

Декларация по чл.35, ал.1, т.2

Потърсете в сайта