Проекти на Наредби и Правилници
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат
10.11.2021
Потърсете в сайта