Питания
ПИТАНЕ от Антоанета Пенева– Общински съветник от ПП „ГЕРБ”
26.05.2022

Уважаеми г-н Димитров,

След извършване на ремонт на градски парк-Карнобат преди няколко години, на територията на същия беше изградена и обществена тоалетна, която не функционира дълго по предназначение, а към настоящия момент е изцяло извън експлоатация. Предвид предстоящия летен сезон и голямата посещаемост на парка, основно от майки с деца и възрастни хора, липсата на тоалетна там създава изключително голямо неудобство на посетителите. Както е известно, единственото заведение, което разполага с тоалетна в близост е ресторанта към хотел „Парк”, но той няма как да осигури подобна услуга на други лица освен на своите клиенти. Наясно съм, че тоалетните ставаха обект на вандалски прояви, но смятам, че решение трябва да се намери, тъй като на подобни места такива трябва да има и те да са достъпни. Липсата им освен до неудобство на гражданите води и до извършване на физиологични нужди на малки деца по градинки и около дървета.

В тази връзка, моля да ми отговорите на следните въпроси:

Предвиждате ли пускане в експлоатация на непреместваемата обществена тоалетна в градски парк Карнобат?

Ако причината за нефункционирането и са вандалски действия от страна на граждани, не съществува ли възможност поддържането и във вид, отговарящ на нуждите на хората да се организира и осъществява от лице, което е назначено на длъжност и събирайки такса?

Моля да ми бъде отговорено устно.

ОТГОВОР:
Уважаема г-жо Пенева
,
уважаеми дами и господа общински съветници, информацията изнесена в питането е вярна. Тоалетните, съществуващи в градския парк се разбиват периодично, и в момента се ремонтират и до петък ще бъдат завършени. Промяната която ще е няма да има гърнета,  а ще има клекала, което предполага, че по-малко ще бъдат разбити. Вандализма е страшен в общината. Това го казвам без всякаква ирония. 17 пейки прибрахме миналата седмица-потрошени. Тоалетната не за първи път се натрошава. Опитахме се да я правим с материали, които по-трудно подлежат на натрошаване. Това което предлагате струва много пари. Струва над 20 000 лв. годишно, ако аз назнача човек,  приходите са нищожно малки, едва ли ще има такива приходи. При тази оскъдица за пари от фонд работна заплата, аз не смея. Там трябва да се купи и касов апарат и да отговарят на всички условия. Сега ние плащаме само консумативите,  разбирайте вода ток, и поддържаме ремонтите. Поръчал съм да сложим още една камера, макар че ние имаме камера, като ги заловим обикновено са малолетни, ги подаваме на комисията за борба с противообществените прояви, образуват се възпитателни дела, и дотук. Те не са едни и същи които ги разбиват, преди една година даже бяха момичета. Правим необходимото, ще завършим ремонта за 24 май ще бъде пусната в експлоатация. Скоро сменихме седалките на стадиона, същото,  не са начупени още, но 140 купихме, сега купихме и още 80, ще подменим и тях. Но ние имахме 500 седалки разбирайте, че 200 заминаха.
 
Потърсете в сайта