Новини
Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 год.
27.06.2022

На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 г.

Публичното обсъждане ще се проведе на 05.07.2022 година от 13.30 часа в Заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2.

 
Теодор Ченешев

Председател на Общински съвет - Карнобат

Потърсете в сайта