Заседания ОС
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 01 МАРТ 2023 Г. /СРЯДА/ ОТ 14.00 ч. ЧРЕЗ ВИДЕОВРЪЗКА В ZOOM
27.02.2023
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ Общински съветник, относно: назначаване на Управител на „ОБЩИНСКИ ИМОТИ - КАРНОБАТ“ ЕООД. Вх.№ 735/27.02.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:………/П/…………
(Теодор Ченешев)Потърсете в сайта