Питания
Питане от инж. Драгомир Чолаков, общински съветник от коалиция БСП за България
13.01.2021
Относно: Въпроси на гражданите от община Карнобат, зададени на приемния ми ден

Уважаеми г-н кмете, във връзка с проведения от мен приемен ден на 26.10.2020 г. и поставените и обсъждани на него проблеми от гражданите на общината  бих желал да Ви задам няколко  въпроса:

1. Предвидена ли е за ремонт мръсната канализация и настилката на ул."Карнобатска комуна" и ако е, закога?
2. Какви мерки е предприело ръководството на общината, за да пресече незаконната сеч в общинския горски фонд и пренасянето на откраднатата дървесина от ППС с животинска тяга/каруци/ за отопление или търговия, осъществявана от крадците й в населените места от общината?
3. Кой е отговорен за лошото качество на извършения ремонт на пътя гр.Карнобат - с.Крумово градище, има ли подписан и от кого протокол за приемане на ремонта на пътния участък.
4. С какви мотиви и по чие нареждане, в противоречие на закона за движение по пътищата чл.94 ал.3 и ал.4 и чл.62 ал.2 т.1 и чл.65 т.5 от правилника за прилагането му /пътна маркировка за обозначаване на площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства/ е забранено спирането и паркирането вдясно по посока на движението на ул."Аспарух" до пазара  и  ул. "9-ти септември" от двете страни на закрития пазар?
5. Кога ще бъдат актуализирани информационните табели, с картата на град Карнобат, като тази от източната част на читалището в посока към съда.

Отговор на Георги Димитров, Кмет на община Карнобат

Уважаеми г-н Чолаков, не мога да дам точен отговор на въпроса - за кога е предвиден ремонт на мръсната канализация на ул. "Карнобатска комуна", защото в момента се играе обществена поръчка. Улиците "Карнобатска комуна и "Васил Левски" са част от общия проект за изграждане на пречиствателна станция, довеждаща колекторна тръба и улици в град Карнобат. В него са включени и още няколко улици в града.
Проектът се изпълнява от ВиК Бургас. Общият обем на обществената поръчка е 420 мил. лв., обхваща девет общини от област Бургас и около 23 мил.лв. е финансирането за община Карнобат. Предполагам, че ремонтът на тази улица няма да започне до края на годината, защото в предварителните разговори с ВиК Бургас, улица "Карнобатска комуна" не ни беше подадена за асфалтиране. В капиталова програма за обсъждане на бюджета се подават само тези улици, по които ще започне интервенция и не са част от Европейското финансиране. Самостоятелно не можем да започнем работа по улици, ако те са включени в европейска програма, защото възникват обстоятелства за двойно финансиране. Мисля, че до края на 2023 год. ул."Карнобатска комуна" ще бъде ремонтирана. 
По отношение на мерките за пресичане на незаконната сеч, отново ще повторя, че правомощията са в ръцете на правоохранителните органи - МВР и горските служители. Ако някой от вас е ходил в двора на Държавно горско стопанство, ще види, че там има конфискувани 20-тина каруци, машинки за рязане на дърва. Мисля, че в момента справянето с проблема е трудно.
Г-н Чолаков,  ремонт на пътя гр. Карнобат - с. Крумово градище не е правен. Където е необходимо, изкърпваме само образувалите се дупки в пътното платно. По този път ежедневно се движат много камиони, натоварени с по над 25 тона чакъл и пясък. Основата на пътя просто не издържа. Прегледайте капиталовата програма назад и ще видите, че ние ремонт не сме правили на този път, що се отнася до кърпежите - те имат за цел да запълнят дупките, за да няма предпоставки за сериозни произшествия.
Организацията на движение по ул. "Аспарух" и ул."9-ти септември", включително маркировката и предложението за спиране на автомобилите е съгласувано с Районното полицейско управление. Паркирането от лявата страна, по посока на движението, там, където е пазарът, е целесъобразно, съобразено е с потребностите на живеещите в района и с търговската дейност, за да е удобно при товарене и разтоварване на стока от автомобилите. По ул."9-ти септември" паркирането е съобразено с автобусите на градски транспорт, за да им се осигури безпроблемно маневриране.
Съгласно чл. 94 ал.4  от Закона за движението по пътищата (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.): "На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства". Това е направено на ул. "Аспарух" и ул."9-ти септември". Не виждам с какво сме нарушили закона. В случай, че бяхме в нарушение, този начин на маркиране и престой на колите, нямаше да бъде разрешен от Полицейско управление.
Кога ще актуализираме информационните табели на Карнобат? Труден въпрос. Те са на доста години и е нормално да бъдат износени от атмосферните условия. Проблемът е, че ние не можем да ги актуализираме на място. Трябва да ги свалим, да поръчаме на фирма тяхната изработка, която включва принтирането им. Затова можем да помислим в бюджета за 2021г.
Потърсете в сайта