Питания
Питане от Драгомир Вълчев, общински съветник от ГЕРБ
13.01.2021
Относно:  Възстановяване на Киното - архитектурно-строителен паметник на културата в Карнобат

Уважаеми г-н Димитров, един от изразите на преодоляване на негативните резултати от войните през периода 1912 - 1918 г. е взетото решение за построяване на градски театър в Карнобат през 1919 г., което е предпоставка за формиране на културния облик на града. Във връзка с оформление на централната зона на града, с оглед на функционирането на театъра, се пристъпва към обособяването на нова улица, свързваща църквата с театъра и тогавашната прогимназия /днес училище "Христо Смирненски"/. На практика, от 30-те години на ХХ век, Карнобат и тогавашната околия разполагат с нова културна придобивка, като в същото време сградата на театъра е и една от най- интересните архитектурни забележителности. Театралният салон е масивна сграда от два етажа, с каменна ограда. Той е използван като театър, известно време на втория етаж е разположен местният музей, а по-късно е преотстъпен на "Кинефикация" и десетилетия наред сградата е градското кино на Карнобат.

С писмо №6775 от 10.12.1987 г. на НИПК и Протокол №47 от заседание на Архитектурната комисия при експертен съвет на НИПК от 7.12.1987 г. сградата е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. След пожар, през месец октомври 2002 г. са нанесени сериозни щети на сградата. Със заповед №392/01.11.2002 г. на г-н Атанасов-Кмет на Община Карнобат е назначена комисия със задача да извърши оглед на киното и да се произнесе за състоянието на сградата, вземане на спешни мерки за укрепване и обезопасяване, както и възможности за ремонт. В брой 3, 16 - 22.01.2007 г. на вестник Карнобатски глас е записано, че през 2007 г. ще завърши ремонтът на киното.

Въпросите ми са следните:

Какво е състоянието на сградата на киното?
Защо толкова години не е продължил ремонтът на сградата на киното?
Възможно ли е ремонтът да бъде извършен на етапи?
Каква сума приблизително е необходима, за да бъде пусната сградата в експлоатация?
Кога да очакваме сградата да бъде пусната в експлоатация?

Отговор на Георги Димитров,
Кмет на община Карнобат

Уважаеми г-н Вълчев, постарали сте се да направите един твърде аргументиран въпрос, едно аргументирано питане. Информацията е  коректно цитирани, само има факти, които трябва да се допълнят. Преди 18 години, когато изгоря сградата на киното, тя не е била застрахована. Запалили са я две малки деца, които не са носили наказателна отговорност. От тогава досега са правени два опита за възстановяването й. Първоначално-по линия на "Бедствия и аварии". С отпуснатото финансиране вътре е излято едно стълбище, с такова качество, че две години след това то се срути.

През 2006 год. е започнат частичен ремонт само на фасадата и дограмата на киното. Вътре, в сградата, няма нищо - има четири стени, по които си личат следите от пожара, няма балкон, няма междинни нива и стени...
Разработихме проект, който е в идейна фаза. Той беше презентиран пред тогавашния Общински съвет. Името на заданието е "Адаптация на кино Н. Йонков Вапцаров за запазване като културен център". Идеята е да има зала за кинопрожекции, с около 60 места и няколко други зали, изцяло за културна дейност. Стойността на този проект бе около 980 000 лв. За финансиране първия път кандидатствахме по Оперативна програма "Регионално развитие", после по ОП "Развитие на селските райони". И двата пъти не можахме да се класираме, защото условието на Европейския съюз е да се реконструира действаща институция, а нашата не е такава.

По-късно се наложи да адаптираме проекта, да слезем на цена около 900 хил.лв. Такава беше ограничителната сума. Кандидатствахме пред Министерство на културата, бяхме трета резерва и си останахме трета резерва. Ако цените се наложи да бъдат актуализирани, най-вероятно може, сумата да се завиши с около 100 000лв. Към момента не е по силите на Общината да вложи собствени средства в реконструкцията на сградата. Регулярно се налага да извършваме поддръжка на фасадата. Прекрасно осъзнаваме, че сградата на киното е с културна и сантиментална стойност за карнобатлии. Ние ще продължим да търсим възможности  за включване на обекта в подходяща програма за финансиране.
 
Потърсете в сайта