Питания
Питане от Димитър Дончев - общински съветник от ПП „Българската пролет“
17.02.2021
Уважаеми господин Димитров, Граждани на гр. Карнобат, живеещи на ул. “Клокотница“ питат плануван ли е за обновяване източния тротоар на улицата след асфалтирането и (тъй като западния тротоар е отремонтиран и предаден), защо източния остава в такова състояние? Граждани питат какви мерки се вземат за автомобилите, които не са в движение, а са трайно паркирани на уличното платно, като по този начин затрудняват движението и са предпоставка за ПТП? Отговорът моля да бъде в писмена форма по възможност на следващото заседание на Общинския съвет.

Отговор на Георги Димитров,

Кмет на община Карнобат

Уважаеми г-н Дончев, Община Карнобат е наясно и съзнава необходимостта от ремонт на източния тротоар на ул. „Клокотница“ в град Карнобат и такъв предстои да бъде извършен. Средствата за това са предвидени в проекта за бюджет за 2021 г., който след приемането му от Общински съвет – Карнобат ще бъде реализиран. 

Относно втория Ви въпрос, свързан с автомобилите, които не са в движение, но са трайно паркирани на уличното платно, Ви уведомявам, че преди време общината бе предприела действия по преместване на излезли от употреба автомобили, паркирани по улиците и тротоарите на града. Бяха извършени проверки на място, по моторните превозни средства бяха поставени стикери и собствениците им бяха уведомени да ги преместят доброволно в определения срок. Своевременно, отново ще извършим подобни проверки и предприемем възможните действия по премахването им. 
Потърсете в сайта