Питания
ПИТАНЕ от Мирослав Славов Спасов – Общински съветник от Коалиция „БСП за България”
07.10.2021
Уважаеми г-н Димитров,

Училището с интернат „Г. С. Раковски” в с. Сигмен е затворен през 2006 година със заповед на министъра на образованието. От тогава до днес сградата на бившето училище е постоянен обект на кражби и вандалски прояви. Накратко ще Ви запозная с някои от тях – изкъртване и разграбване на парната инсталация, изкъртен и разграбен дървен материал /учебни дъски, паркети, маси, врати/, изпочупени прозорци, изтръгнати кабели за елктрозахранване и пренос и ред други. Към днешния ден сградата е почти „обезкостена” инфраструктурно, но в добро /все още/ общо състояние. Грижи за нейното стопанисване не се полагат и тя вече става опасна за жителите и гостите на селото. В този смисъл са и моите въпроси към Вас:
  1. Предвижда ли се обезопасяване на сградата?
  2. Няма ли възможност, по примера на други подобни сгради в други села в страната, сградата да бъде продадена с цел да бъде стопанисвана ?
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заявявам желание на поставените въпроси да ми бъде отговорено писмено.
 
ОТГОВОР:
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СПАСОВ,
 
Във връзка с Ваше питане с вх. № 434/14.09.2021г. на Общински съвет – Карнобат, Ви уведомявам следното:
Относно първа точка от Вашето питане, ще се потърси начин за обезопасяване на сградата. По втора точка Вие правите предложение за продажба, защото е отпаднала необходимостта от училище в с. Сигмен. Тъй като няма надежда да бъде възстановено като училище, видно и от гласувалите 72-ма от около 100 жителя на селото, поемам ангажимента да го предложа в програмата за разпореждане с общинска собственост, то да бъде продадено. Следва да се търсят инвеститори, така както се случва и в с. Деветак и с. Крумово градище.
Потърсете в сайта