Заседания на постоянни комисии

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
27.04.2023
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 02.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,30 h. Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров –  кмет на Община Карнобат, относно: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Кметство с. Кликач, община Карнобат  Вх.№ 784/ 27.04.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател на комисията  за изготвяне на предложенията за 20 съдебни заседатели за Районен съд Карнобат за мандат 2024/2027 година, относно: Удължаване на срока за набиране на кандидати, за съдебни заседатели  при Районен съд гр. Карнобат.   Вх.№ 780/ 26.04.2023 г.   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
31.03.2023
/ВСИЧКИ КОМИСИИ/   Ден: 04.04.2023г. (ВТОРНИК)  от 15,00 h. Място: Заседателна зала на  Общински съвет- Карнобат, ет.2   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“ И П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ И П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“ И П К „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, ЕКОЛОГИЯ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“ И П К „ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, РАБОТА С ДЕЦАТА,  СПОРТ, ТУРИЗЪМ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ „ И П К „КУЛТУРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ“   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на бюджет...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
17.02.2023
П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 21.02.2023г. (ВТОРНИК)  от 14,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на финансова помощ за подпомагане на семействата на загиналите и пострадалите от земетресението в Република Турция. Вх.№ 720/13.02.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Промяна в размера на средствата за финансово подпомагане за медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми  Вх.№ 715/09.02.2023 г.   П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ
19.01.2023
  П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 23.01.2023г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 16,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред: 1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  ЗАКУПУВАНЕ НА НОВ КОЛЕСЕН БАГЕР – ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ.Вх.№ 699/13.01.2023 г. 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, СЕЛО КЛИКАЧ, ОБЩИНА КАРНОБАТ Вх.№ 703/16.01.2023 г. 3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Възлагане  изпълнението на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по проект...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ
14.12.2022
П К „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“   И   П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 19.12.2022г. (ПОНЕДЕЛНИК)  от 14,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5  Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ОДОБРЯВАНЕ НА  ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА община КАРНОБАТ ЗА УПИ І-90 и упи ХХІІ-90 в кв.16 по урп на производствена зона „север“, гр.карнобат, с цел промяна на устройствената зона от  „предимно производствена“ (Пп) в зона за „обществено обслужващи дейности“ Вх.№687/13.12.2022г. – становище ПК по „Общинска собственост…….“ 2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на...

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КАРНОБАТ, ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ
18.11.2022
П К „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД“   Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,00 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Теодор Ченешев – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАНДАТА ПО РЕШЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В ПРОЕКТА НА ДНЕВНИЯ РЕД  Вх.№ 668/10.11.2022 г.     П К „ИКОНОМИЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИНФРАСТРУКТУРА,ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ“   Ден: 24.11.2022г. (ЧЕТВЪРТЪК)  от 14,15 h.  Място: Заседателна зала на Председателя на Общински съвет- Карнобат, ет.5   Дневен ред:   1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат,...

Потърсете в сайта