Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ
18.11.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 30 НОЕМВРИ  2022 г. /сряда/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
04.11.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 08 НОЕМВРИ  2022 Г.  /ВТОРНИК/   от 14.00 часа, чрез видеовръзка в ZOOM .

УВЕДОМЛЕНИЕ
10.10.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ТРИДЕСЕТОТО   ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 17 ОКТОМВРИ  2022 Г.  /ПОНЕДЕЛНИК/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет–Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
07.09.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 14 СЕПТЕМВРИ  2022 Г.  /СРЯДА/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет–Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 год.
27.06.2022
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 г.Публичното обсъждане ще се проведе на 05.07.2022 година от 13.30 часа в Заседателната зала, находяща се в гр. Карнобат, бул.”България” № 12, ет. 2.  Теодор Ченешев Председател на Общински съвет - Карнобат

УВЕДОМЛЕНИЕ
12.05.2022
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 18 МАЙ  2022 Г.  /СРЯДА/   от 15.00 часа, в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

Потърсете в сайта