Новини

УВЕДОМЛЕНИЕ
27.04.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ЧЕТИРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 04 МАЙ  2023 г. /четвъртък/   от 14.00 ч., в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

Обява
26.04.2023
Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 474 от 06.04.2023г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели и правила за нейното провеждане. Документи се приемат в Общински съвет-Карнобат, бул.“България“ № 12 /нова сграда/ ет.5, ст.501 в срок до 31 МАЙ  2023 г. /сряда/. Правилата и заявлението  за кандидатстване са  публикувани на интернет страницата на Община Карнобат, раздел Общински съвет https://www.karnobat-ob.bg/ и във вестник „Карнобатски глас“ бр.17 от 01.05.2023 г. Важно за кандидатите за съдебни заседатели, относно документа по чл.68 ал.3 т.9 от Закона за съдебната власт:  Всеки има право по чл. 31 от Закона  за достъп и разкриване на...

УВЕДОМЛЕНИЕ
31.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 06 АПРИЛ  2023 г. /четвъртък/   от 14.00 ч., в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
13.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 17 МАРТ  2023 Г.  /СРЯДА/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2.

УВЕДОМЛЕНИЕ
09.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 14 МАРТ  2023 Г.  /СРЯДА/   от 14.00 часа, в Залата на Общински съвет – Карнобат, бул.“България“ 12, етаж 2 .

УВЕДОМЛЕНИЕ
27.02.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 01 МАРТ  2023 Г.  /СРЯДА/   от 14.00 часа, чрез видеовръзка в ZOOM .

Потърсете в сайта