Добре дошли
УВЕДОМЛЕНИЕ
28.10.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА,  ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ Е НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ ...

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, ПРОВЕДЕНО НА 10 ЮНИ 2021 ГОДИНА
26.07.2021
         ПО ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ -...

УВЕДОМЛЕНИЕ
15.07.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ОСЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 20 ЮЛИ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
05.05.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общинския съвет – Карнобат е насрочено да се проведе НА 13 МАЙ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
12.04.2021
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23,  ал.4,  т.1 от ЗМСМА, ПЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  на  Общинския съвет – Карнобат е насрочено  да  се  проведе  НА 14 АПРИЛ...

Потърсете в сайта