Добре дошли
УВЕДОМЛЕНИЕ
27.04.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ЧЕТИРИДЕСЕТОТО...

Обява
26.04.2023
Общински съвет-Карнобат на основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт, с решение № 474 от 06.04.2023г. обявява, че е открита процедура за определяне на съдебни заседатели...

УВЕДОМЛЕНИЕ
31.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
13.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ...

УВЕДОМЛЕНИЕ
09.03.2023
Уведомяваме Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.65, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Карнобат, ТРИДЕСЕТ...

Потърсете в сайта