Заседания ОС
ПРОЕКТ ДНЕВЕН РЕД НА ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 МАРТ 2023 Г. /ПЕТЪК/ ОТ 14.00 ч.
13.03.2023

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Стефан Кенов – общински съветник за изменение на приетите на 01.03.23 г. решения на Общински съвет Карнобат №462.2, № 462.3, № 462.4, № 462.5 № 462.6, № 462.7 относно: назначаване на управител на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД Вх.№ 743/10.03.2023 г.

Във връзка С ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ от кмета на община Карнобат с № 462.2, № 462.3, № 462.4, № 462.5 № 462.6, № 462.7 взети на Тридесет и шестото извънредно заседание на Общински съвет-Карнобат, проведено на 01.03.2023 г.  Вх.№ 738/06.03.2023 г.

Потърсете в сайта